Prijzen

Op voorhand bekijken en bespreken we met de aanvrager elk project. In functie van de verwachtingen en technische aspecten maken we een schatting van de kosten.

Atelier/werkwinkel
220 euro/ dagdeel

Vormingsatelier (volwassenen)
350 euro/dagdeel

Projectontwikkeling
350 euro/dag

Materiaalkosten
De meeste ateliers zijn inclusief materiaal of we spreken op voorhand een forfaitair bedrag af.

Audiovisuele projecten
Richtprijs: 450 euro/dag voor opname- en/of montagewerk.

Verplaatsingskosten 
0,50 euro/km vertrekkende vanuit Brussel.
Parkeerkosten bij betalend parkeren

Prijzen voor themaweken of grotere projecten zoals tentoonstellingen/voorstellingen/happenings… variëren.

Deze prijzen zijn exclusief BTW .
Onderwijs / jeugdwerk of organisaties in de socio-culturele sector zijn vrijgesteld van BTW volgens art. 44 § 2-3.