Electro-atelier

3 uur durende atelier voor leerlingen van 3de tot zesde leerjaar basisonderwijs.
Aanleren van het principe van de stroomkring + maken van reuze-electro met eigen kwisvragen.