Een 2 uur durend timmer- en schilder-atelier in het St-Pieterscollege te Jette met als inspiratiebronnen Miro, Picasso en de Vlaamse grootmeesters .