Videoworkshops Dina Bronska

Aansluitend aan de voorstelling Dina Bronska organiseert GC De Rinck een reeks videoworkshops voor klassen uit de derde graad van het basisonderwijs. Een atelier waarbij kinderen experimenteel te werk gaan met de video en zo de magische wereld ontdekken van videodekors .