Een boek , een happening en een tentoonstelling ter afsluiting van het boek-project met de scholen van Anderlecht .