Veilig online wint Europese prijs

Veiligonline.be een website waar Mister Box mee aan de basis ligt in nauwe samenwerking met Child Focus en de Gezinsbond valt weer in de prijzen. Na de Vlaamse ‘M-award’ van Mediawijs nu ook de #SaferInternet4EU award. Ook Europees staat veiligonline nu op de kaart! 

Meer info over dit project en hun vormingsaanbod vind je op www.veiligonline.be