Windkracht 10

Een workshop voor kinderen voor het derde en vierde leerjaar rond windenergie als ‘duurzaam alternatief’. De leerlingen krijgen eerst een exact beeld van de manier waarop we vandaag electriciteit produceren met een duidelijk onderscheid tussen ‘duurzame’ energiebronnen en de minder duurzame waarna ze zelf de kracht van wind ‘aan den lijve’ ondervinden om tenslotte zelf een windmolen te bouwen.

Een krachtige workshop dat zeker nog zal blijven ‘nawaaien’