Plastikman in het drakenhof

Ook dit jaar is Plastikman op tournee. Een ‘rare’ superheld die op zoek gaat naar het verloren plastiek in de zee. Een feest voor alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar van het drakenhof.
‘Plastikman’ is een actieve voorstelling waar de kinderen bewust gemaakt worden voor het plastiekprobleem in de zee. Er wordt gedanst, gespeeld gebouwd enhet hele atelier draait ook wel eens in de ‘plastic soep’.

Plastikman is een project uitgewerkt in samenwerking met het Ecohuis Antwerpen.
De nadruk ligt op hergebruik en het zoeken naar alternatieven.