Erfgoedtraject-BS DE KRIEBEL

Het ‘Erfggoedtraject’ 2022 is van start gegaan in de gemeentelijke basisschool De Kriebel. De leerlingen krijgen een reeks workshops rond ‘schrijven en taal’ door alle tijden heen. In het eerste atelier ontdekken ze niet enkel de herkomst van onze eigen taal maar ook alle verschillende schriften doorheen de eeuwen en werelddelen. Het resultaat van hu ontdekkingstocht zal tentoongetseld worden op Erfgoeddag 2022.
Project i.s.m. CC Westrand en de Gemeente Dilbeek.